Besiktningar & Överlåtelsebesiktning i Stockholm

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av sådant som är av teknisk betydelse för byggnaden. Vilket gör det till ett väldigt viktigt dokument för dig.

En väl utförd överlåtelsebesiktning är en bra start för ett trivsamt boende, och det är något som alla vill ha. Med den här i hand är både säljare och köpare så trygga som det bara går.

Vad säger lagen?

Du som köper t ex en villa är enligt Jordabalken skyldig att undersöka fastighetens skick. En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av sådant som är av teknisk betydelse för byggnaden. Överlåtelsebesiktningen minskar också risken för framtida tvist mellan köpare och säljare.

Oavsett om du ska köpa eller sälja är en professionell husbesiktning en given investering. Svea Ingenjörsbyrå genomför besiktningar för att ta reda på din byggnads skick. Tillsammans med dig granskar vi huset efter dess unika konstruktion, ålder och skick. Detta presenteras i våra besiktningsprotokoll som både säljare och köpare har nytta av.

Köparens ansvar

Som köpare av en fastighet är det du som har den så kallade undersökningsplikten. Den innebär i praktiken att alla fel som du som köpare kunde ha upptäckt vid en noggrann undersökning är ditt ansvar och kan inte åberopas efteråt som ett dolt fel. En erfaren besiktningsman kan hjälpa dig som köpare att förstå hur huset är byggt och var eventuella fel och brister kan finnas eller uppstå. På så sätt kan du känna dig säker genom processens alla steg.

Säljarens ansvar

Att besiktiga huset är lika viktigt för båda parter. Som säljare bör du göra en så kallad förhandsbesiktning. Det innebär att huset besiktigas för att både säljare och köpare ska vara medvetna om husets skick. Vid en förhandsbesiktning kontrolleras till exempel tak, fasad, torpargrund, källare och vindsutrymme. På så sätt minskar risken för att stora problem upptäcks när affären ska avslutas och kontraktet ska skrivas på. Du likväl som köpare vill känna er trygga både innan och efter allt är i hamn.

Besiktningar och Överlåtelsebesiktning med kvalitet

Ta en kontakt så berättar vi mer, Svea Ingenjörsbyrå erbjuder dessa tjänster i hela Stockholmsregionen.