Energibalansberäkning i Stockholm

En energibalansberäkning innebär att man räknar ut differensen mellan energiförluster, det vill säga läckage, transmissioner genom väggar tak och grund samt tappvarmvatten, och den tillförda energin i form av solinstrålning, värmeåtervinning, kroppsvärme, spillvärme från hushållsapparater och dylikt. Resultatet är den energi som måste tillföras utifrån i form av el, fjärrvärme, pellets eller annat energislag. Denna energiberäkning krävs vid bygganmälan.

Vid nybyggnad av hus ställer Boverket enligt BBR 9:2 numera krav på specifik energianvändning i hus som byggs. De nya reglerna medför att byggherren nu är ansvarig att redan på projekteringsstadiet förvissa sig om att en byggnad inte använder mer energi för uppvärmning än gränsvärdet.

Krav på energibalansberäkning

För att säkerställa att energikraven för en byggnad möts krävs en energibalansberäkning för att räkna fram husets förväntade specifika energianvändning. Det är viktigt att denna energibalansberäkning är korrekt utförd eftersom alla hus ska genomgå en energideklaration efter uppförandet och om byggnaden då inte uppfyller kraven måste detta åtgärdas.

Trygg & korrekt energiberäkning

Det säkraste sättet att förvissa sig om att en energiberäkning lever upp till de nya kraven är att använda sig av standardiserade och godkända beräkningsmodeller. Våra energiberäkningar utförs enligt ISO 13790 som är den beräkningsnorm som EU tagit fram för energidirektivet.

Energibalansberäkning enligt ISO 13790

ISO 13790 är en beräkningsstandard som är utvecklad av oberoende experter på uppdrag av EU. Syftet med standarden är att få en enhetlig metod att beräkna energi för uppvärmning av byggnader, så att de uppfyller kraven i det nya energidirektivet. ISO 13790 är väldokumenterad och är den enda metod som är explicit godkänd av Boverket.

Energideklaration

En energideklaration är ett dokument som ska informera om hur mycket energi som används i ett hus. Energideklarationen är till för den som ska köpa eller hyra en bostad, och är ett bra underlag att enkelt jämföra olika hus med varandra. I energideklarationen får du en tydlig bild av husets energiprestanda, uppgifter om genomförda radonmätningar och förslag på hur man kan minska energianvändningen. Idag måste alla byggnader som säljs eller byggs enligt lag ha en energideklaration. Kravet på energideklaration infördes först för att främja energibesparande åtgärder.

Energikartläggning

Energikartläggning genomförs för att, genom en grundlig genomgång av byggnaden, hitta de mest optimala energibesparingarna. Vi går igenom fastighetsdata, ritningar och energiförbrukning för byggnaden. Sedan genomförs en besiktning på plats tillsammans med fastighetsansvarig. Efteråt utvärderas möjliga energibesparingsåtgärder, och lönsamheten beräknas.

På Svea Ingenjörsbyrå hjälper vi med energibalansberäkningar och energiberäkningar i hela Stockholm. Ta en kontakt så berättar vi mer!

Boka in ett möte

Vill du bli kontaktad av oss via
telefon eller E-post?

Ange din kontaktinformation i formuläret så kontaktar vi dig

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com