Konstruktionsberäkningar & Konstruktionsritningar i Stockholm

Vår styrka är helhetslösningar. Vi har gedigen kunskap och erfarenhet inom allmänkonstruktion, grundläggning, byggteknik och byggnadskonstruktion. Det kombinerat med projektering av stål- och betongstommar samt kompetens inom geokonstruktion och geoteknik gör att vi kan leverera väl genomarbetade handlingar ner på tillverkningsnivå från grund till taknock. Vi är med dig hela vägen genom projektet om du så önskar och ser till att allt blir som du vill ha det.

Konstruktionsberäkningar

För att säkerställa bärighet och stabilitet i befintliga eller framtida byggnadsdelar i en byggnad kan det krävas att vissa konstruktionsberäkningar genomförs. Vi utför konstruktionsberäkningar för både ombyggnationer, tillbyggnationer och nybyggnationer under olika stadier i byggprocessen. Vi har vana av all detta och vet hur det ska beräknas och genomföras på bästa sätt.

På befintliga byggnadsdelar gör vi konstruktionsberäkningar vid exempelvis öppning i bärande vägg eller vid kontroll av en tillbyggnads påverkan på den befintliga konstruktionen. Det kan vara något mer komplicerat att andra processer men vi har den nödvändiga kunskapen för att kunna göra arbetet på ett smidigt och effektivt sätt.

Konstruktionsritningar

Under projekteringen inför bygglov utförs ibland konstruktionsberäkningar och görs konstruktionsritningar för att säkerställa att utformningen går att genomföra utan att försvåra/fördyra byggnationen allt för mycket. Det här förfarandet kan både spara dig tid och pengar eftersom vi genom dessa beräkningar hittar den ultimata lösningen för just ditt projekt. 

Till det förfrågningsunderlag, FFU, som upprättas inför en upphandling så gör vi konstruktionsritningar som visar lösningar och vilken konsekvens det blir för byggnadens planlösning mm. Allt för att underlätta och göra processen så enkel som möjligt för alla involverade parter.

På Svea Ingenjörsbyrå hjälper vi med Konstruktionsritningar & Konstruktionsberäkningar i hela Stockholmsområdet. Ta en kontakt så berättar vi mer!