Certifierad kontrollansvarig i Stockholm

De flesta byggen, ny- till- och ombyggnationer som kräver bygglov eller anmälan måste ha en certifierad kontrollansvarig, KA, enligt plan-och bygglagen (2010:900). Vi fixar det här åt dig så att du får precis det som myndigheterna kräver att du ska ha.

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig spelar en viktig roll i byggprojekt och är ansvarig för att säkerställa efterlevnad av lagar och föreskrifter inom bygg- och anläggningsområdet. Vår huvudsakliga uppgift är att övervaka och kontrollera att byggprojekt följer gällande regler och krav för att säkerställa säkerhet, kvalitet och hållbarhet.

En kontrollansvarig är vanligtvis involverad i olika faser av ett byggprojekt, från planering och konstruktion till färdigställande och användning. Vi samarbetar nära med byggprojektets olika aktörer, inklusive byggherren, entreprenörer, arkitekter och myndigheter.

Under planeringsfasen bistår vi som kontrollansvariga med att granska och bedöma projektets ritningar, tekniska specifikationer och handlingar för att säkerställa att de uppfyller gällande byggregler och normer. Vi hjälper också hjälpa till med att identifiera eventuella risker och problem som kan uppstå under byggprocessen och komma med rekommendationer för att lösa dem.

Vad gör en kontrollansvarig under byggprocessen?

Under byggprocessen utför vi som kontrollansvarige inspektioner och kontroller för att säkerställa att arbetet utförs enligt de godkända ritningarna och specifikationerna. Vi granskar material och komponenter som används, övervakar konstruktionstekniker och utföra tester och mätningar för att kontrollera kvaliteten på det utförda arbetet.

Som kontrollansvarig arbetar vi också nära byggherren och myndigheterna för att säkerställa att alla tillstånd och tillståndsansökningar hanteras korrekt. Vi kan hjälpa till att förbereda och lämna in nödvändiga dokumentation och rapporter till de relevanta myndigheterna och se till att alla tillämpliga tillstånd och regler följs.

Efter färdigställandet av ett byggprojekt ansvarar vi som kontrollansvarige för att se till att den nödvändiga dokumentationen, inklusive slutbesiktning och intyg, är korrekt och att alla krav och föreskrifter har uppfyllts. De kan också bistå med att genomföra eventuella åtgärder eller förbättringar som krävs efter slutbesiktningen.

Här listar vi några saker som ingår i uppdraget som kontrollansvarig!

1. Projektstöd

Den som är kontrollansvarig följer dig och ger vägledning under hela byggnadsprocessen. Du har hela tiden med ett vakande öga över din byggnadsprocess från bygglovsansökan till dess att byggprojektet är färdigställt och du fått ett slutbevis. Men en kontrollansvarig fungerar inte som projektledare för byggnationen.

2. Kontrollplan

Vi upprättar en kontrollplan tillsammans med byggherren. Du som Byggherren är ansvarig vårt jobb är själva kontrollplanen som är ett verktyg för att säkerställa att gällande krav och lagar följs vid byggnationen. Allt för du ska känna dig säker och inte behöva hålla koll på alla detaljer själv.

3. På byggplatsen

Vi bevakar att kontrollplanen följs upp och att överenskomna kontroller utförs. Här ingår platsbesök som en kvalitetssäkring. Vi finns med i varje steg i processen för att säkerställa att allt följs till punkt och pricka för att det ska bli som du har tänkt och planerat. Den som är kontrollansvarig måste ha en självständig ställning i förhållande till Entreprenören som utför byggåtgärden, vilken ju är den som ska kontrolleras.

4. Dokumentation

Vi dokumenterar det vi gör vilket ger ett bra underlag till byggherren och byggnadsnämnden för att kunna erhålla slutbesked. Dokumentation är också av stor vikt för att hela projektet ska kunna fortskrida utifrån uppsatt tidsplan.

Certifierad kontrollansvarig i Stockholm

Som kontrollansvarig på Svea Ingenjörsbyrå följer vi och vägleder dig genom hela byggprocessen. Vi upprättar kontrollplan och säkerställer att gällande krav följs vid byggnationen. Kontakta oss idag om du vill veta mer!

Boka in ett möte

Vill du bli kontaktad av oss via
telefon eller E-post?

Ange din kontaktinformation i formuläret så kontaktar vi dig

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com