Kvalitet & Miljö

Nöjda kunder och en hållbar miljö är målsättningar i vårt företagande. Vi eftersträvar alltid 100 procentig kundnöjdhet!

Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet drivs löpande av oss och präglar samtliga projekt, genom egna framtagna checklistor minimerar vi risken för misstag. Vi erbjuder byggtjänster med känsla och ansvar, kvalité i topp!

Miljöpolicy

Grunden för vår miljöpolicy är att medvetenhet om miljö ska genomsyra allt det vi gör från enklare uppdrag till riktigt stora projekt. Vårt miljöarbete rymmer en ambition om ständigt förbättring där vi utvecklar lösningar och metoder för att minimera miljöpåverkan.