Dessa ritningar krävs vid bygglov

När man har köpt en tomt där man planerar att bygga en villa måste man söka bygglov för byggnaden och i bygglovsansökan finns det en del som ska ingå, bland annat ska bygglovsritningar vara med i ansökan.

Bygglovsritningar av flera slag

När man ska ansöka om bygglov inför byggnationen av ett hus eller en byggnad krävs att man bifogar rätt typ av dokument och ritningar till ansökan. När det kommer till ritningarna ska sådant som fasadritning, sektionsritning, planritning och en situationsplan vara med i ansökan.

En fasadritning består av ritning av alla fasadsidor på huset rakt framifrån och en sektionsritning visar en vertikal genomskärning av byggnaden där sådant som golvet, bjälkar, taket, skorstenen med mera är synligt. En planritning visar istället byggnaden uppifrån under takhöjden. I planritningen anges bland annat vad de olika rummen kommer att användas till.

Slutligen är en situationsplan en ritning över hela byggnaden och det närmaste området med tomten och uppfarten. Situationsplanen är ritad ur ett uppifrånperspektiv.

Det finns en del krav gällande den kvalitet som ritningarna måste hålla. Bygglovsritningarna ska vara begripliga och lätta att utläsa samt vara ritade i ett svartvitt format. Det finns även bestämmelser angående vilken skala som de olika typerna av ritningarna ska ha.

Ta hjälp med bygglovsritningarna

Det finns alltså mycket som man ska tänka på i samband med att man tar fram bygglovsritningar. Svea bygg ritar bygglovsritningar både för nybyggnationer och för ombyggnationer.

När man ska bygga något kan frågorna vara många och då kan det ibland vara skönt att ha någon som ser över ens planer och de skisser som man själv har tagit fram. Svea bygg ger rådgivning både när det kommer till de estetiska och det praktiska delarna. Vi gör arbeten inom bygglov och bygglovsritningar runt om i Stockholmsområdet.

Nyhetsarkiv

 • Vi har miljö- och kvalitetspolicy

  Att som företag värna om att ta ansvar är viktigt och för att kunna se till så att vi tar ett ansvar inför vår jord och miljön i vårt arbete och även utför ett så bra arbete som möjligt jobbar vi efter en miljöpolicy och en kvalitetspolicy.

  Läs mer
 • Det här är konstruktionsberäkningar

  När man ska göra en renovering eller bygga om finns det en hel del som man måste ha i åtanke.

  Läs mer
 • Byggmarknaden fortsätter att växa

  Vi arbetar på en marknad som under de senaste åren har gått framåt och marknaden fortsätter även att växa enligt en rapport från Sveriges Byggindustrier. För dig som arbetar på byggmarknaden, eller ska utbilda dig till ett yrke i branschen, är det en utveckling som kan vara intressant att följa med i.

  Läs mer
 • Byggnadsrådgivning vid många tillfällen

  När man ska bygga en helt ny byggnad eller ska göra en renovering finns det mycket att tänka på med allt från att ta fram ritningar och bygglov till att hålla reda på vilka lagar och regler som gäller. Det finns många tillfällen då man kan ha nytta av att ta hjälp med byggrådgivning.

  Läs mer
 • Både säljare och köpare har besiktningsansvar

  När en bostad ska säljas finns en hel del att tänka på. En del av detta är att både säljare och köpare ska se till att se över fastighetens skick genom att besiktiga den.

  Läs mer