Dessa ritningar krävs vid bygglov

När man har köpt en tomt där man planerar att bygga en villa måste man söka bygglov för byggnaden och i bygglovsansökan finns det en del som ska ingå, bland annat ska bygglovsritningar vara med i ansökan.

Bygglovsritningar av flera slag

När man ska ansöka om bygglov inför byggnationen av ett hus eller en byggnad krävs att man bifogar rätt typ av dokument och ritningar till ansökan. När det kommer till ritningarna ska sådant som fasadritning, sektionsritning, planritning och en situationsplan vara med i ansökan.

En fasadritning består av ritning av alla fasadsidor på huset rakt framifrån och en sektionsritning visar en vertikal genomskärning av byggnaden där sådant som golvet, bjälkar, taket, skorstenen med mera är synligt. En planritning visar istället byggnaden uppifrån under takhöjden. I planritningen anges bland annat vad de olika rummen kommer att användas till.

Slutligen är en situationsplan en ritning över hela byggnaden och det närmaste området med tomten och uppfarten. Situationsplanen är ritad ur ett uppifrånperspektiv.

Det finns en del krav gällande den kvalitet som ritningarna måste hålla. Bygglovsritningarna ska vara begripliga och lätta att utläsa samt vara ritade i ett svartvitt format. Det finns även bestämmelser angående vilken skala som de olika typerna av ritningarna ska ha.

Ta hjälp med bygglovsritningarna

Det finns alltså mycket som man ska tänka på i samband med att man tar fram bygglovsritningar. Svea bygg ritar bygglovsritningar både för nybyggnationer och för ombyggnationer.

När man ska bygga något kan frågorna vara många och då kan det ibland vara skönt att ha någon som ser över ens planer och de skisser som man själv har tagit fram. Svea bygg ger rådgivning både när det kommer till de estetiska och det praktiska delarna. Vi gör arbeten inom bygglov och bygglovsritningar runt om i Stockholmsområdet.

Nyhetsarkiv

 • Både säljare och köpare har besiktningsansvar

  När en bostad ska säljas finns en hel del att tänka på. En del av detta är att både säljare och köpare ska se till att se över fastighetens skick genom att besiktiga den.

  Läs mer
 • Anlitande av kontrollansvarig och besiktningsman

  Kontrollansvarig och besiktningsman är två begrepp som används inom byggbranschen men som kanske inte alla har koll på vad de innebär.

  Läs mer
 • Dessa ritningar krävs vid bygglov

  När man har köpt en tomt där man planerar att bygga en villa måste man söka bygglov för byggnaden och i bygglovsansökan finns det en del som ska ingå, bland annat ska bygglovsritningar vara med i ansökan.

  Läs mer
 • Ingenjör ett yrke för framtiden

  Ingenjör är ett av de yrken som det finns en stor efterfrågan på i dagens samhälle och så även inom byggbranschen.

  Läs mer
 • Nu finns vi på Facebook

  Du har väl inte missat att vi har skaffat oss en Facebooksida?

  Läs mer