Det här är en överlåtelsebesiktning

I samband med att du ska köpa en villa i Stockholm, eller någon annanstans, har du själv en skyldighet att ta reda på vilket skick som huset är i. Detta görs med en så kallad överlåtelsebesiktning. Vi på Svea Ingenjörsbyrå hjälper dig gärna med besiktningen inför ditt husköp.

Läs mer också här om våra tjänster inom överlåtelsebesiktning i Stockholm

Upptäck husets skick med besiktning

När man köper ett hus har man alltså ett ansvar att ta reda på husets skick, men det finns också flera anledningar till att man rimligen bör vilja göra detta. Genom att besikta huset kan man se till att undvika att köpa ett hus där det finns fel och problem som sedan kan visa sig bli kostsamma att åtgärda.

En överlåtelsebesiktning är en byggteknisk besiktning av en byggnad där man går igenom sådant som är av teknisk karaktär i byggnaden. Husets konstruktion undersöks och man får reda på det skick som huset är i. Efter den genomförda besiktningen sammanställs sedan resultatet i ett protokoll.

Om man efter ett husköp i Stockholm, eller någon annanstans, sedan upptäcker fel i byggnaden som man skulle ha kunnat upptäcka vid en korrekt genomförd besiktning ses i vissa fall inte dessa fel som så kallade dolda fel. För att vara ett dolt fel ska det inte ha varit möjligt att upptäcka felet vid en korrekt besiktning. Att ta hjälp av en kunnig besiktningsman kan därför vara rätt val vid husköpet för att slippa att hitta fel i efterhand.

Överlåtelsebesiktning i Stockholm

Läs mer här på vår hemsida om Svea Ingenjörsbyrås tjänster inom besiktningar och hör av dig för att boka din hjälp med besiktning i samband med att du ska köpa eller sälja ett hus i Stockholm. Med besiktning kan både säljare och köpare känna en ro.

Nyhetsarkiv

 • Det här är en överlåtelsebesiktning

  I samband med att du ska köpa en villa i Stockholm, eller någon annanstans, har du själv en skyldighet att ta reda på vilket skick som huset är i. Detta görs med en så kallad överlåtelsebesiktning. Vi på Svea Ingenjörsbyrå hjälper dig gärna med besiktningen inför ditt husköp.

  Läs mer
 • Vi hjälper dig med bygglovsritningar

  Vi är nu inne i slutet av februari och våren, och även slutligen sommaren, närmar sig med stora steg. Om du har tänkt att bygga om eller bygga nytt framöver är det dags att höra av dig till oss på Svea Ingenjörsbyrå i Stockholm för dina bygglovsritningar.

  Läs mer
 • Bra att boka in vårens byggprojekt i god tid

  Vi är nu inne i det nya året och om du har tänkt att utföra ett byggprojekt i Stockholmsområdet i vår kan det vara bra att vara ute i god tid med att boka in de tjänster som du behöver till projektet. Vi hjälper dig med allt från konstruktionsritningar, bygglovsritningar och besiktningar till agerande av kontrollansvarig och byggrådgivning.

  Läs mer
 • Underlätta det nya årets byggprojekt med byggrådgivning

  Svea Ingenjörsbyrå erbjuder en rad typer av tjänster vid byggprojekt runt om i Stockholm. Ska du påbörja ett byggprojekt efter nyår? Något som i sådana fall kan underlätta är att ta del av vår byggrådgivning.

  Läs mer
 • Svea Ingenjörsbyrå söker byggnadskonstruktör

  På Svea Ingenjörsbyrå arbetar medarbetare med gedigen kompetens och kunskaper inom skilda områden. Tillsammans erbjuder vi en rad tjänster till byggprojekt av olika slag runt om i Stockholm. Just nu söker vi en ny byggnadskonstruktör till vårt team.

  Läs mer