Det här är konstruktionsberäkningar

När man ska göra en renovering eller bygga om finns det en hel del som man måste ha i åtanke.

Något som man måste tänka på är att se till så att den nya byggnationen byggs på ett sätt som ser till att byggnaden fortfarande är stabil. Ett alternativ är då att ta hjälp med en så kallad konstruktionsberäkning eller även konstruktionsritning.

Beräkningar och ritningar av bärande delar

När man renoverar eller bygger om en byggnad innebär det ibland att man exempelvis vill öppna upp i en vägg eller bygga till en byggnad till den redan befintliga byggnaden. Det är sådant som skulle kunna påverka hur stabil väggen eller byggnaden sedan blir. Med en konstruktionsberäkning får man hjälp med att räkna ut stabiliteten och se till att renoveringen blir så lyckad som möjligt.

En konstruktionsberäkning kan man ta hjälp med under olika delar av en byggnation både när det gäller byggandet av en helt ny byggnad eller en ombyggnation. En sådan beräkning görs vid vissa tillfällen inför att man ska söka bygglov och då kan det även bli aktuellt att skapa en så kallad konstruktionsritning. Det är en ritning över sådana delar av byggnaden som håller upp den och har en bärande funktion. Konstruktionsritningar görs vanligen bland annat över sådant som stommar, bjälklag, tak med mera.

En konstruktionsritning, där det visas hur byggnationen är tänkt att gå till, kan också vara en viktig del i en upphandling inför ett byggprojekt av något slag.

Hjälp med beräkning och ritningar

Vid nybyggnationer och renoveringar finns det alltså mycket som det krävs att man håller reda på och fixar med. Vi erbjuder förutom tjänster inom allt från bygglovsritningar, byggrådgivning och besiktningar av byggnader även hjälp med konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar till byggprojekt runt om i Stockholm med omnejd.

Nyhetsarkiv

 • Vi har miljö- och kvalitetspolicy

  Att som företag värna om att ta ansvar är viktigt och för att kunna se till så att vi tar ett ansvar inför vår jord och miljön i vårt arbete och även utför ett så bra arbete som möjligt jobbar vi efter en miljöpolicy och en kvalitetspolicy.

  Läs mer
 • Det här är konstruktionsberäkningar

  När man ska göra en renovering eller bygga om finns det en hel del som man måste ha i åtanke.

  Läs mer
 • Byggmarknaden fortsätter att växa

  Vi arbetar på en marknad som under de senaste åren har gått framåt och marknaden fortsätter även att växa enligt en rapport från Sveriges Byggindustrier. För dig som arbetar på byggmarknaden, eller ska utbilda dig till ett yrke i branschen, är det en utveckling som kan vara intressant att följa med i.

  Läs mer
 • Byggnadsrådgivning vid många tillfällen

  När man ska bygga en helt ny byggnad eller ska göra en renovering finns det mycket att tänka på med allt från att ta fram ritningar och bygglov till att hålla reda på vilka lagar och regler som gäller. Det finns många tillfällen då man kan ha nytta av att ta hjälp med byggrådgivning.

  Läs mer
 • Både säljare och köpare har besiktningsansvar

  När en bostad ska säljas finns en hel del att tänka på. En del av detta är att både säljare och köpare ska se till att se över fastighetens skick genom att besiktiga den.

  Läs mer