Det här är konstruktionsberäkningar

När man ska göra en renovering eller bygga om finns det en hel del som man måste ha i åtanke.

Något som man måste tänka på är att se till så att den nya byggnationen byggs på ett sätt som ser till att byggnaden fortfarande är stabil. Ett alternativ är då att ta hjälp med en så kallad konstruktionsberäkning eller även konstruktionsritning.

Beräkningar och ritningar av bärande delar

När man renoverar eller bygger om en byggnad innebär det ibland att man exempelvis vill öppna upp i en vägg eller bygga till en byggnad till den redan befintliga byggnaden. Det är sådant som skulle kunna påverka hur stabil väggen eller byggnaden sedan blir. Med en konstruktionsberäkning får man hjälp med att räkna ut stabiliteten och se till att renoveringen blir så lyckad som möjligt.

En konstruktionsberäkning kan man ta hjälp med under olika delar av en byggnation både när det gäller byggandet av en helt ny byggnad eller en ombyggnation. En sådan beräkning görs vid vissa tillfällen inför att man ska söka bygglov och då kan det även bli aktuellt att skapa en så kallad konstruktionsritning. Det är en ritning över sådana delar av byggnaden som håller upp den och har en bärande funktion. Konstruktionsritningar görs vanligen bland annat över sådant som stommar, bjälklag, tak med mera.

En konstruktionsritning, där det visas hur byggnationen är tänkt att gå till, kan också vara en viktig del i en upphandling inför ett byggprojekt av något slag.

Hjälp med beräkning och ritningar

Vid nybyggnationer och renoveringar finns det alltså mycket som det krävs att man håller reda på och fixar med. Vi erbjuder förutom tjänster inom allt från bygglovsritningar, byggrådgivning och besiktningar av byggnader även hjälp med konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar till byggprojekt runt om i Stockholm med omnejd.

Nyhetsarkiv

 • Anlitande av kontrollansvarig och besiktningsman

  Kontrollansvarig och besiktningsman är två begrepp som används inom byggbranschen men som kanske inte alla har koll på vad de innebär.

  Läs mer
 • Dessa ritningar krävs vid bygglov

  När man har köpt en tomt där man planerar att bygga en villa måste man söka bygglov för byggnaden och i bygglovsansökan finns det en del som ska ingå, bland annat ska bygglovsritningar vara med i ansökan.

  Läs mer
 • Ingenjör ett yrke för framtiden

  Ingenjör är ett av de yrken som det finns en stor efterfrågan på i dagens samhälle och så även inom byggbranschen.

  Läs mer
 • Nu finns vi på Facebook

  Du har väl inte missat att vi har skaffat oss en Facebooksida?

  Läs mer
 • Vi växer hela tiden!

  Svea Ingenjörsbyrå är under ständig utveckling och efter några år av stark tillväxt är vi glada över de stora framstegen.

  Läs mer