Rätt kompetens är viktigt

På Svea Ingenjörsbyrå AB har vi den kompetens som krävs för att vara med i alla delar av ett byggprojekt. Det gäller allt från budgetering, förprojektering, projektering, upphandling och byggledning, till slutlig kontroll och besiktning. När så behövs utnyttjar vi vårt omfattande nätverk av samarbetspartners. De arbetar efter samma policy som vi så kan känna att du är i trygga händer.

Kunden kommer först

Vi lägger stor vikt vid att sätta oss in i kundens situation för att därefter kunna anpassa lösningarna på ett optimalt sätt. Våra projektgrupper är flexibla och anpassas efter uppdragen. Vi tar gärna ett totalansvar i projekten, men arbetar även som en del i beställarens egen organisation. Uppdragen varierar i storlek, från bostäder och kontor till komplicerade processbyggnader – både i Sverige och utomlands.

Våra medarbetare - kunskap och erfarenhet

Vår främsta resurs är våra medarbetare. Personalomsättningen är låg vilket ger en uppskattad kontinuitet i kontakterna med våra kunder. Det är något som är positivt för både dem och för oss som företag eftersom det skapar trygghet för alla parter.

Allt större krav på bygg- och VVS-konstruktioner kräver kompetenta och erfarna medarbetare, som följer den tekniska utvecklingen. Det är något som vi anser är väldigt viktigt. Därför satsar vi mycket på att alla våra medarbetare kontinuerligt vidareutbildar sig inom sina respektive kompetensområden så att de alltid har kunskapen att ta hand om kundernas behov på bästa sätt. Genom både interna och externa utbildningar ser vi till att hålla kunskapsnivån på topp.